امروز: پنج شنبه، 30 خرداد 1398

وبسایت رسمی کمیسیون موسیقی

انجمن زرتشتیان کرمان

پنجمین گردهمائی موسیقی زرتشتیان

زمان برگزاری همایش موسیقی زرتشتیان یکم شهریورماه 97 
مکان - کرمان - سالن رشید نیکبخش
ثبت نام تا تاریخ 20 امردادماه 97

در بخش تکنوازی مدت زمان 7 دقیقه و در بخش گروه نوازی مدت زمان 15 دقیقه در نظر گرفته شده است.